CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
02/43 426 424, 0904 966 669
info@prochirurgia.sk
PARTNERI

contour body 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Urológia

Systém jednodňovej chirurgie umôžňuje vykonávať široké spektrum urologických operácií. Na našej klinike sa okrem "štandardných operačných výkonov"  špecializujeme najmä na operačnú liečbu ženskej stresovej inkontinecie. Príjemné, hygienické a diskrétne prostredie našej kliniky vyhľadáva čoraz viac klientiek. Skúsený urológ MUDr. Milan Gajdoš, MPH. vykonáva pre stresovú inkontinenciu viac ako 100 operácií ročne.

 

Diagnostická cystoskopia

Operácia varikokély

Operácia spermatokély

Orchiektómia

Frenuloplastika

Operácia fimózy

Operácia hydrokély

Resekcia kondylomat

Uretropexia - Suburetrálna aplikácia implantátu

Sterilizácia u muža

ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

© 2011 PROCHIRURGIA
Design: CODES CREATIVE STUDIO