CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
02/43 426 424, 0904 966 669
info@prochirurgia.sk
PARTNERI

contour body 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Plastická chirurgia

Vďaka nadštandardným podmienkam v priestorovom a materiálno-technickom vybavení môžeme v našom Centre bezkonkurenčne vykonávať široké spektrum plasticko-chirurgických operácií. Neposkytujeme služby len v oblasti estetickej chirurgie, ale venujeme sa tiež rekonštrukčnej chirurgii (úprava vrodených chýb, rekonštrukcia defektov po poraneniach, chirurgických výkonoch, fyzikálnych poškodeniach kože a podkožného tkaniva), chirurgii ruky (operácie nervov, šliach a malých kĺbov) a onkochirurgii (operácie kožných nádorov a nádorov podkožia). Garantom odboru je Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., renomovaný plastický chirurg, hlavný odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu, prezident Spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie, ktorý ako jediný chirurg v bývalom Československu je certifikovaný Európskou spoločnosťou pre plastickú estetickú chirurgiu EBOPRAS.

 

Gynekomastia

Korekcia červene pery

Korekcia kontrahujúcej, hypertrofickej, keloidnej jazvy

Korekcia nosa - Rhinoplastika

Korekcia odstávajúcich ušníc - Otoplastika

Korekcia poklesu tváre a krku - Facelifting

Korekcia vrásiek a poklesu viečok - Blepharoplastika

Operácia benígneho alebo malígneho tumoru kože a podkožia

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

Operácia gangliómu

Operácia na ruke

Operácia pollex saltans - skákavý prst

Operácia syndrómu karpálneho tunela

Plastika nechtového lôžka

Zmenšenie prsníkov - Redukčná mammaplastika

Zväčšenie prsníkov - Augmentácia

Korekcia previsu brucha – Abdominoplastika

Liposukcia

Labioplastika

Lipografting, Fat Transfer - vlastný tuk ako výplňový materiál

ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

© 2011 PROCHIRURGIA
Design: CODES CREATIVE STUDIO