CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
02/43 426 424, 0904 966 669
info@prochirurgia.sk
PARTNERI

contour body 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Lekári

plastická chirurgia:

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD.
Vzdelanie:
1993: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1996: atestácia v odbore chirurgia
2001: atestácia v odbore plastická chirurgia
2002: atestácia Európskej spoločnosti pre plastickú a estetickú chirurgiu EBOPRAS
 

 

Odborná prax:
1993 - 1996: II. Chirurgická klinika LFUK, Bratislava
1996 - 2007: Klinika plastickej chirurgie LFUK, Bratislava
1999: Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie v Centre Hospitalier Universitaire Brugmann (prof. A. DeMey) a Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (prof. P. Wylock), Brussel, Belgicko
2000: Klinika maxillofaciálnej chirurgie (prof. E. Hausamen) a Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (prof. A. Berger), Medizinische Hochschule, Hannover, Nemecko
2002: John Hopkins Hospital, San Francisco, U.S.A. - hosťujúci chirurg pre rázštepové anomálie vo Venezuele
od 2002: Centrum pre plastickú a estetickú chirurgiu Bratislava
 
Iná odborná činnosť:
2003 - 2007: súdny znalec MS SR v odvetví chirurgia, špecializácia plastická chirurgia
od 2013: hlavný odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu
od 2013: prezident Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie
 
Ašpirantúra:
2001: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecká hodnosť "philosophiae doctor" - PhD v odbore chirurgia.
 
Habilitácia:
2005: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecko-akademická hodnosť – docent v odbore chirurgia.
 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Medzinárodná spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu IPRAS
 • Európska spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu EPRAS
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 
Bibliografia:
autor 167 prednášok a publikácií (monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy)
MUDr. Gabriel Marsal
Vzdelanie:
1991: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1995: atestácia v odbore chirurgia
2001: atestácia v odbore plastická chirurgia
 
Odborná prax:
1991 - 1992: chirurgické oddelenie NsP Komárno
1993: I. Ortopedická klinika LFUK Bratislava
1993 - 1996: Klinika kardiovaskulárnej chirurgie ÚKVCH Bratislava
1996 - 2003: Klinika plastickej chirurgie LFUK Bratislava
od 2003: Euroclinic Trnava
 
 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Medzinárodná spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu IPRAS
 • Európska spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu EPRAS
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
 • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
 • Slovenská lekárska spoločnosť

 

chirurgia:

MUDr. Vladimír Ostrihoň
Vzdelanie:
1987: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1990: atestácia v odbore chirurgia I. stupňa
1997: atestácia v odbore chirurgia II. stupňa
2007: Licencia ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), Dublin, Írsko


 
Odborná prax:
1987 - 1991: chirurgické oddelenie NsP Malacky
1991 - 2006: chirurgické oddelenie Železničnej nemocnice Bratislava
1995: chirurgická klinika Creighton University (prof. Ch. Filippi), Nebraska, USA
1998: European Course of Laparoscopic Surgery
(prof. Guy- Bernard Cadiére), Brusel, Begicko
2001: Mayo Clinic (prof. R.A. Hinder), Jacksonville, Florida, USA
2006 - 2008: privátna nemocnica Galway Clinic v Galway, Írsko
od 2009: IV. chirurgická klinika FNsP Bratislava-Ružinov - špecializácia na laparoskopiu
2010: chirurg- záchranár v Diquini Hospital, Port au Prince, Haiti.

MUDr. Vladimír Ostrihoň sa od roku 1993 venuje laparoskopickým operáciam, doteraz vykonal viac než 1700 laparoskopických výkonov ako sú operácia žlčníka, apendixu, inguinálnej hernie, hernie brušnej steny, refluxnej choroby žalúdka, morbídnej obezity, operácie sleziny, nádorov hrubého čreva, úrazov brušnej dutiny a diagnostické operácie.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • laparoskopická sekcia Slovenskej chirurgickej spoločnosti
 • Írska chirurgická komora 2006-2009
 • European Digestive Surgery
 
MUDr. Pavel Ištok
Vzdelanie:
1989: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1992: atestácia v odbore chirurgia I. stupňa
2005: atestácia v odbore chirurgia II. stupňa
 
Odborná prax:
1989 - 1992: chirurgické oddelenie Milosrdní bratia Bratislava
1992 - 1994: chirurgické oddelenie NOÚ Klenova Bratislava
1994 - 2008: III. chirurgická klinika UNB Bratislava - Milosrdní bratia
od 2009: privátna chirurgická ambulancia Bratislava

MUDr. Pavel Ištok sa špecializuje na laparoskopické operácie, operácie kŕčových žíl a ochorení konečníka.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Slovenská chirugická spoločnosť
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • Slovenská angiologická spoločnosť

 

ortopédia:

MUDr. Martin Papšo, PhD.
Vzdelanie:
1994: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1997: atestácia v odbore ortopédia I. stupňa
2002: atestácia v odbore ortopédia II. stupňa
 
Odborná prax:
1994 – 1995: NsP Bojnice – ortopedické oddelenie
1995: Pfäffikon (Dr. Lemberger) a Schulthess Klinik, Zurich, Švajčiarsko
1996 – 1998: Nemocnica Ministerstva obrany – oddelenie úrazovej chirurgie
1998 – 2006: II. Ortopedická klinika LFUK a FNsP Bratislava
2003: Valdotra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovinsko
od 2006: II. Ortopedicko – traumatologická klinika LFUK a FN Bratislava
 
 
Ašpirantúra:
2005: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecká hodnosť "philosophiae doctor" - PhD. v odbore ortopédia.

MUDr. Martin Papšo, PhD. má bohaté skúsenosti s operačnou liečbou pohybového aparátu: artroskopických výkonov, kĺbových náhrad a ďalších výkonov všeobecnej ortopédie. Absolvoval niekoľko odborných stáží v Olomouci, Prahe, Budapešti a v Mníchove, pravidelne sa zúčastňuje na odborných podujatiach EFORT-u /Európska federácia ortopedicko-traumatologických spoločností/.

 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • SOTS – Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
MUDr. Libor Sestrienka
Vzdelanie:
1992: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1995: atestácia v odbore chirurgia I. stupňa
2001: atestácia v odbore úrazová chirurgia
 
Odborná prax:
1992 - 1997: Klinika úrazovej chirurgia FN Bratislava – pracovisko Kramáre
od 1997: doteraz: II. Ortopedicko – traumatologická klinika UNB Bratislava

MUDr. Libor Sestrienka má bohaté skúsenosti s operačnou liečbou pohybového aparátu najmä pomocou artroskopických výkonov (vykonáva cca 350 artroskopií ročne).

 

 

urológia:

MUDr. Igor Bartl

MUDr. Vladimír Mišanko

MUDr. Milan Gajdoš, MPH.
Vzdelanie:
1990: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1994: atestácia v odbore urológia I. stupňa
2001: atestácia v odbore urológia II. stupňa
 
Odborná prax:
1990 – 1991: Urologická klinika LFUK a SZU, Bratislava
1991 – 2010: urologické oddelenie Nemocnica A. Wintera, Piešťany
1993: Institut Mutualiste Montsouris, Paris (Prof. Vallancien)
1996: kurz v sexuológii
2001: Clinica Dual, Sao Paolo, Brazília
od 2004: urologické oddelenie UNB Bratislava, Ružinov
od 2010: privátna urologická prax
 
Iná odborná činnosť:
1997: Škola verejného zdravotníctva Bratislava, dosiahnutý titul: MPH
 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Slovenská urologická spoločnosť
 • Európska urologická spoločnosť
 • Americká urologická spoločnosť

 

anesteziológia:

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
Vzdelanie:
1990: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1993: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína I. stupňa
1997: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína II. stupňa
2003: atestácia v odbore algeziológia

 
Odborná prax:
1990 - 2006: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Bratislava
1995: Klinika anestéziológie a intenzívnej terapie (Klinik und Poliklinik für Anaesthesiologie und Intensivtherapie) Technickej Univerzity Drážďany, Nemecko
2005 - 2006: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocničná a.s., Malacky
2006: Klinika anestéziológie a intenzívnej terapie (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii) Lekárskej univerzity Katowice, Poľsko
2007: Klinika anestéziológie (Department of Anesthesiology) Univerzity Florida, Jacksonville, USA
od 2007: súkromná spoločnosť pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu SAPIENTIA, s.r.o., Bratislava
od 2008: Klinika urgentnej medicíny LFUK, Bratislava
 
 
Ašpirantúra:
2007: obhajoba dizertačnej práce a získanie titulu PhD. – VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 
 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Európska spoločnosť anestéziológii (European Society of Anaesthesiology ESA)
 • Medzinárodná spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (International Association for the Study of Pain IASP)
 • Poľská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej terapia (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii PTAIT)
 • Poľská spoločnosť pre štúdium bolesti (Polskie Towarzystwo Badania Bólu PTBB)
 • Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 
Bibliografia:
autor a spoluautor 82 prednášok a publikácií (vysokoškolské učebnice, postgraduálne monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy)
MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.
Vzdelanie:
1991: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1994: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína I. stupňa
2000: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína II. stupňa


 
Odborná prax:
1991 – 2004: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Bratislava
2005 - 2006: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocničná a.s., Malacky
od 2006: súkromná spoločnosť pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu SAPIENTIA, s.r.o., Bratislava
2007: Klinika anestéziológie (Department of Anesthesiology) Univerzity Florida, Jacksonville, USA
 
 
Ašpirantúra:
2008: obhajoba dizertačnej práce a získanie titulu PhD. – VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 
 
Členstvo v odborných spoločnostiach:
 • Európska spoločnosť anestéziológii (European Society of Anaesthesiology ESA)
 • Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 
Bibliografia:
autor a spoluautor 43 prednášok a publikácií (vysokoškolské učebnice, postgraduálne monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy)
ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

© 2011 PROCHIRURGIA
Design: CODES CREATIVE STUDIO