CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
02/43 426 424, 0904 966 669
info@prochirurgia.sk
PARTNERI

contour body 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

O nás

Milé dámy, vážení páni,
vitajte na stránke Centra jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA.

PROCHIRURGIA je odpoveďou na potreby ľudí, ktorí pristupujú zodpovedne k svojmu zdraviu a preto majú záujem sa dostať k správnemu odborníkovi pre nich v reálnom a medicínsky potrebnom čase.

 

Čo sú výkony jednodňovej chirurgie?

Podľa odborného usmernenia MZSR č. 12225/2009-OZS zo dňa 18.8.2009, za chirurgické výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú považované tie, ktoré je možné vykonať bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. V USA takýmto spôsobom operujú až 90% pacientov, v Nemecku je to okolo 70-80% pacientov. Na Slovensku sa jednodňová chirurgia využíva iba u ôsmich percent zo všetkých prípadov.

 

Výhody

 1. Individuálny prístup k pacientovi.
 2. Aplikácia nových miniinvazívnych operačných techník
  (napr. laparoskopia, endoskopia atď.).
 3. Minimálne riziko infekcie.
 4. Krátka doba práceneschopnosti a rýchly návrat do pracovného procesu.
 5. Redukcia finančných nákladov na liečbu.
 6. Psychologický efekt liečby v nenemocničnom prostredí.

 

Dôvody vzniku centra Prochirurgia

Zdravotný systém a ani žiadne zo zdravotných zariadení v Bratislave a okolí v účasnosti komplexne neposkytuje - po priestorovej, organizačnej ani po manažérskej stránke - potrebný štandard na prevádzkovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti podobného rozsahu. Problém s dlhými čakacími dobami na vybrané operácie (napr. artroskopie, implantácie protéz bedrových kĺbov, vnútroočných šošoviek atď.) vyplývajúci z nedostatku podobných centier je chronicky známy.

 

Poloha

Komplexný systém ambulantnej diagnostiky, operatívy a pooperačnej starostlivosti pod jednou strechou vytvára vysoký komfort pre efektívnu liečbu pacienta. Preto od mája 2010 nás nájdete v nových, nadštandardne vybavených priestoroch na Ružinovskej ulici 10, v budove Ružinovskej polikliniky, kde spolu s našim centrom oceníte aj fungujúcu sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch: hematológia a biochémia, rádiodiagnostika, všeobecný lekár pre deti a dorast, všeobecný lekár pre dosplelých, interná medicína a kardiológia, gynekológia, otorhinolaryngológia, foniatria, stomatológia, čelustná ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatológia, diabetológia, klinická onkológia, psychiatria, psychológia, logopédia, ortopedická protetika, endokrinológia a pneumoftizeológia.

Centrum Prochirurgia má z hľadiska jeho polohy najlepšie predpoklady k najužšiemu napojeniu organizácie na Fakultnú nemocnicu v Ružinove, a tým rozšírenie ponuky aj na lôžkové služby.

 

Charakteristika centra Prochirurgia – 5 Naj

 • Najnovšie,
 • Najväčšie,
 • Najkomplexnejšie,
 • Najmodernejšie,
 • Najprogresívnejšie.

 

Zameranie centra Prochirurgia

 • plastická chirurgia,
 • chirurgia,
 • urológia,
 • ortopédia.

 

Technológia

Centrum Prochirurgia má najmodernejšie technologické vybavenie a dve plne profesionálne vybavené SUPERASEPTICKÉ operačné sály (M 3,5) spĺňajúce prísne európskej kritéria.

 

Ľudský potenciál

Odborný tím lekárov a sestier s profesionálnym prístupom a s bohatými skúsenosťami a praxou v zahraničí sú garanciou vašej spokojnosti a sú zároveň pre vás zárukou, že vaše zdravie bude v tých najlepších rukách.

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD.
riaditeľ

ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

© 2011 PROCHIRURGIA
Design: CODES CREATIVE STUDIO